SPÓŁKI SPIN-OFF

Spółki utworzone we współpracy z Centrum Transferu Technologii UMK.


www.neurodio.com


www.nanoimplant.pl


www.bactotech.pl


www.ideaspin.pl


www.lumidatis.pl


www.inmit.umk.pl


www.eediting.umk.pl


www.carbon4nano.com


www.iph-torun.pl


www.lassor.pl


www.technology4mobile.pl


www.biosep.pl