Projekty

CTT UMK sp. z o.o. jest w trakcie realizacji kilku projektów. Liczba tych projektów musi być odpowiednio duża, aby ciągle można było rozwijać kolejne etapy i nie zawieszać działalności. Ma to związek z tym, że praca nad każdym z tych projektów jest inna i w niektórych przypadkach potrzeba czasu, aby przejść z jednego etapu do drugiego. W tych momentach CTT UMK sp. z o.o. przechodzi do pracy nad kolejnym projektem.

Zakładając „spółki córki” z naukowcami CTT UMK sp. z o.o. musi rozpocząć współpracę od stworzenia modelu biznesowego. Na tym etapie oprócz pomysłu trzeba posiadać także plan działania i inwestorów. Niestety, obecnie łatwiej jest sprzedać maszynę a nie opatentowaną ideę. Zadaniem CTT UMK sp. z o.o. jest poszukiwanie osób, które oprócz czekania na zwrot kosztów poniesionych w trakcie budowy linii produkcyjnej lub parku technologicznego, chciałyby również inwestować w nowe rozwiązania w danej dziedzinie.

Należy także pokreślić, że wbrew pozorom pieniędzy przeznaczonych na innowacje jest na rynku dużo. Istoty jest natomiast inny problem – mamy mało innowacji, które w prosty sposób mogą stać się produktami.

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. chciałoby także, aby na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał park technologiczny z prototypowymi liniami produkcyjnymi.