Cele CTT UMK sp. z o.o.

Zarządzanie własnością intelektualną uczelni (forma bezpośrednia komercjalizacja wiedzy) – CTT UMK sp. z o.o. jest uprawnione w imieniu UMK do komercjalizowania własności intelektualnej w postaci sprzedawania licencji na zgłoszenia patentowe i patenty będące własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu . Uprawnienia te zostały określone w umowie podpisanej przez obie strony. W celu komercjalizacji wiedzy działalność naukowców powinna doprowadzać do zgłoszeń patentowych, a działalność CTT UMK sp. z o.o. jako brokera, polega na znalezieniu na ich odbiorców rynkowych.

Zakładanie nowych spółek typu spin – off (pośrednia komercjalizacja wiedzy) – CTT UMK sp. z o.o. jest „spółką matką” i poszukuje partnerów do zakładania nowych innowacyjnych spółek. Jeśli osoby z zewnątrz np. przedsiębiorcy są zainteresowane wspólnym biznesem z UMK, to mogą go założyć tylko za pośrednictwem CTT UMK sp. z o.o. Dzieje się tak dlatego, ponieważ uczelnia nie może wchodzić do spółek prawa handlowego, a Centrum Transferu Technologii, jako spółka celowa uczelni, już tak.

Współpraca z klastrami przedsiębiorstw – CTT UMK sp. z o.o. wychodzi naprzeciw wspieraniu inicjatyw klastrowych w województwie kujawsko-pomorskim i inicjuje pracę w klastrach oraz powiązania klastrów z naukowcami.

Kształcenie studentów – CTT UMK sp. z o.o. jest miejscem, w którym młode, ambitne osoby mogą przyswoić ideę i umiejętności niezbędne w procesie transferu technologii. Dzięki temu zwiększa się świadomość samej idei komercjalizacji wiedzy i szansa na rozwój specjalistów w danej dziedzinie.

Wpływ na jakość prawodawstwa – CTT UMK sp. z o.o. chciałoby wprowadzać nowoczesne rozwiązania bazujące na technologiach miękkich (społecznych) do treści różnego rodzaju aktów prawnych. Dzięki temu możliwe stałoby się zaoszczędzenie środków publicznych. PRZYKŁAD: udoskonalanie systemu ochrony zdrowia czy systemu edukacji, sprawianie by poprzez badania społeczne byłyby one bardziej efektywne. Celem Centrum Transferu Technologii sp. z o.o. jest także transfer technologii „miękkich” opracowywanych przez przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych poprzez lobbing na prawodawcy.