Akty prawne

W tym miejscu zamieszczamy linki do obowiązujących aktów prawnych, które mogą okazać się przydatne w procesie komercjalizacji badań naukowych.

Akty prawa powszechnie obowiązującego:

Prawo o szkolnictwie wyższym

Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Akty wewnętrzne UMK:

Spółki SPIN-OFF

Regulamin tworzenia spółek spin-off w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

AIP UMK

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 Regulamin Dóbr Intelektualnych

Obwieszczenie Nr 1 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu ochrony, nabywania i korzystania z Dóbr Intelektualnych i Projektów Racjonalizatorskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu