CTT UMK sp. z o.o.

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. stanowi formę ułatwienia współpracy między Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy a podmiotami zewnętrznymi – przedsiębiorcami.

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. jest spółką celową powstałą na podstawie art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zapis ten obliguje uczelnie do tworzenia takich spółek w celu komercjalizacji wiedzy. Taka spółka jest równorzędnym partnerem w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

Akt notarialny powołujący do spółkę celową powstał 30 stycznia 2014 roku, a działalność spółki rozpoczęła się 23 marca 2014 roku, po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. działa w ramach projektu „Uruchomienie i rozwój działalności Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o.” finansowanego z Programu SPIN TECH (ułatwiania on powstawanie spółek celowych i pomaga na etapie początkowego rozwoju) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt został napisany przez Pawła Matlakiewicza.